ว5/2558 การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (คำนำ)

การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (สารบัญ)

การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ISBN)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

มหาวิทยาลัยเกริก

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยชินวัตร

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

มหาวิทยาลัยตาปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

มหาวิทยาลัยธนบุรี

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

มหาวิทยาลัยเนชั่น

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

มหาวิทยาลัยภาคกลาง

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชธานี

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

มหาวิทยาลัยเอเชียน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยสยาม

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

มหาวิทยาลัยอีสาน

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง

วิทยาลัยเชียงราย

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยทองสุข

วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วิทยาลัยนครราชสีมา

วิทยาลัยนานาชาติเซนท์เทเรซ่า

วิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ

วิทยาลัยราชพฤกษ์

วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง

วิทยาลัยศรีโสภณ

วิทยาลัยสันตพล

วิทยาลัยแสงธรรม

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

สถาบันกันตนา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

สถาบันรัชต์ภาคย์

สถาบันอาศรมศิลป์