การรับรองวิทยฐานะสถาบัน
       ตรวจสอบว่าสถาบันการศึกษานั้นๆอยู่ในรัฐใด แล้วคลิกที่ website ของสมาคมที่ทำหน้าที่รับรองวิทยฐานะของรัฐนั้น แล้วเลือกหัวข้อตามที่ระบุ
       1. Middle State Association of Colleges and Schools,Commission on Higher Education (MSA) : ทำหน้าที่รับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาในรัฐ Delaware, District of Columbia, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania, Puerto Rico, U.S. Virgin Islands ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.msache.org หัวข้อ Members S Candidates : Directory
       2. Northwest Commission on Colleges and Universities (NASC) : ทำหน้าที่รับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาในรัฐ Alaska, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.nwccu.org หัวข้อ Directory of Institutions
       3. North Central Association of Colleges and Schools, The Higher Learning Commission (NCA) : ทำหน้าที่รับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาในรัฐ AriZona, Arkansas, Colorado, IIIinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, New Mexico, Nebraska, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Dakota, West Virginia, Wisconsin, Wyoming ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.ncahigherlearningcommission.org หัวข้อ Directory of Institutions
       4. New England Association of Schools and Colleges (NEASC) : ทำหน้าที่รับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาในรัฐ Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.neasc.org หัวข้อ CIHE (Institutions of Higher Education) : Accredited and Candidate Institutions
       5. Southern Association of Colleges and Schools (SACS) : ทำหน้าที่รับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาในรัฐ Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.sacscoc.org หัวข้อ Commission on Colleges : Institutional Membership Information : * Search the COC Database for all Member, Candidate, and Applicant Colleges and Universities, includes links to institutional web sites and details of accreditation status หรือ Accreditation Actions taken December 8,2003
       6. Western Association of Schools and Colleges (WASC) : ทำหน้าที่รับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาในรัฐ California, Hawaii, Guam ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลไดที่ www.wascweb.org หัวข้อ The Senior College Commission : Directory หรือ Accreditation
       7. Accrediting Council for Independent Colleges and Schools (ACICS) : ทำหน้าที่รับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาของเอกชนที่เปิดสอนด้านการค้าและด้นเทคนิค สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.acics.org หัวข้อ Resources : School Directory
       8. Accrediting Commission of Career Schools and Colleges of Technology (ACCSCT) : ทำหน้าที่รับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาของเอกชนที่เปิดสอนด้านการค้าและด้านเทคนิค สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.accsct.org หัวข้อ Resources : Directory : School Directory

หมายเหตุ : สถาบันการศึกษาใดในสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในสถานภาพการรับรองแบบ Candidate ถือว่าสถาบันการศึกษานั้นๆยังไม่ได้การรับรองวิทยฐานะสถาบัน