ลำดับ รายชื่อสถาบันการศึกษา
1 Ajou University
2 Andong National University
3 Anyang University
4 Asian Center for Theological Studies and Mission
5 Baekseok University
6 Busan Digital University
7 Busan National University of Education
8 Busan Presbyterian University
9 Calvin University
10 Catholic Sangji College
11 Catholic University of Daegu
12 Catholic University of Pusan
13 Cha University
14 Changwon National University
15 Cheongju University
16 Chinju National University of Education
17 Chodang University
18 Chonbuk National University
19 Chongju National University of Education
20 Chongshin University
21 Chonnam National University
22 Chosun University
23 Chugye University for the Arts
24 Chuncheon National University of Education
25 Chung-Ang University
26 Chungbuk National University
27 Chungju National University
28 Chungnam National University
29 Chungwoon University
30 Cyber Hankuk University of Foreign Studies
31 Daebul University
32 Daegu Arts University
33 Daegu Cyber University
34 Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST)
35 Daegu Haany University
36 Daegu National University of Education
37 Daegu University
38 Daegu University of Foreign Studies
39 Daejeon Catholic University
40 Daejeon Theological University
41 Daejeon University
42 Daejin University
43 Daeshin University
44 Dankook University
45 Digital Seoul Culture Arts University
46 Dong-A University
47 Dongduk Women's University
48 Dong-eui University
49 Dongguk University
50 Dongseo University
51 Dongshin University
52 Dongyang University
53 Duksung Women's University
54 Eulji University
55 Ewha Womans University
56 Far East University
57 Gachon University of Medicine and Science
58 Gangdong College
59 Gangneung Yeongdong College
60 Gangwon Provincial College
61 Geumgang University
62 Gimcheon University
63 Global Cyber University
64 Gongju National University of Education
65 Graduate School The Catholic University of Korea
66 Gukje Digital University
67 Gwangju Institute of Science and Technology
68 Gwangju National University of Education
69 Gwangju University
70 Gyeongbuk Provincial College
71 Gyeonggi College of Science of Technology
72 Gyeongin National University of Education
73 Gyeongju University
74 Gyeongnam National University of science and technology
75 Gyeongnam Provincial Geochang College
76 Gyeongsang National University
77 Halla University
78 Hallym University
79 Hallyo University
80 Hanbat National University
81 Hanbuk University
82 Handong Global University
83 Hanil University and Presbyterian Theological Seminary
84 Hankuk University of Foreign Studies
85 Hankyong National University
86 Hanmin University
87 Hannam University
88 Hansei University
89 Hanseo University
90 Hanshin University
91 Hansung University
92 Hanyang Cyber University
93 Hanyang University
94 Hanyoung Theological University
95 Hanzhong University
96 Holy People University
97 Honam Theological University and Seminary
98 Honam University
99 Hongik University
100 Hoseo University
101 Howon University
102 Hwashin Cyber University
103 Hyupsung University
104 Incheon Catholic University
105 Inha University
106 Inje University
107 International University of Korea
108 Jeju National University
109 Jeonju National University of Education
110 Jeonju University
111 Jesus University
112 Joong-Ang Sangha University
113 Joongbu University
114 Jungseok Institute of Technology
115 Jungwon University
116 Kangnam University
117 kangwon National University
118 Kangwon Tourism College
119 Kaya University
120 Keimyung University
121 Kkottongnae University
122 Koje College
123 Kongju National University
124 Konkuk Graduate School
125 Konkuk University
126 Konyang University
127 Kookmin University
128 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)
129 Korea Aerospace University
130 Korea Baptist Theological University Seminary
131 Korea Christian University
132 Korea Cyber University
133 Korea Development Institute School of Public Policy and Management
134 Korea Maritime University
135 Korea National Open University
136 Korea National Railroad College
137 Korea National Sport University
138 Korea National University of Art
139 Korea National University of Education
140 Korea Nazarene University
141 Korea Polytechnic University
142 Korea University
143 Korea University of Technology and Education
144 Korean Bible University
145 Kosin University
146 Kumoh National Institute of Technology
147 Kundong University
148 Kunsan National University
149 Kwandong University
150 Kwangju catholic University
151 Kwangju Women's University
152 Kwangshin University
153 KwangWoon University
154 Kyongbuk University of foreign studies
155 Kyonggi University
156 Kyung Hee Cyber University
157 Kyung hee University
158 Kyungdong University
159 Kyungil University
160 Kyungnam University
161 Kyungpook Graduate University
162 Kyungpook national University
163 Kyungsung University
164 Kyungwoon University
165 Luther University
166 Methodist Theological University
167 Mokpo Catholic University
168 Mokpo National Maritime University
169 Mokpo National University
170 Mokwon University
171 Myongji University
172 Myungshin University
173 Nambu University
174 Namseoul University
175 Open Cyber University
176 Paichai University
177 Pohang University of Science and Technology
178 Presbyterian College and Theological Seminary
179 Pukyong National University
180 Pusan National University
181 Pusan University of Foreign Studies
182 Pyeongtaek University
183 Sahmyook University
184 Sangji University
185 Sangmyung University
186 Sejong Cyber University
187 Sejong University
188 Semyung University
189 Seokyeong University
190 Seonam University
191 Seoul Christian University
192 Seoul Cyber University
193 Seoul Digital University
194 Seoul Jangsin University
195 Seoul National University
196 Seoul National University of Education
197 Seoul National University of Science and Technology
198 Seoul National University School of Medicine
199 Seoul Theological University
200 Seoul Women's University
201 Seowon University
202 Shingyeong University
203 Silla University
204 Sogang University
205 Sookmyung Women's University
206 Soongsil University
207 Sunchon National University
208 Sungkonghoe University
209 Sungkyul University
210 Sungkyunkwan University
211 Sungshin Women's University
212 Sunmoon University
213 Suwon Catholic University
214 Tamna University
215 The Catholic University of Korea
216 The Cyber University of Korea
217 The Korean National University of Cultural Heritage
218 The University of Seoul
219 The University of Suwon
220 Tongmyong University
221 Uiduk University
222 Ulsan National Institute of Science and Technology
223 University of Incheon
224 University of Ulsan
225 Wonkwang Digital University
226 Wonkwang University
227 Woosong University
228 Woosuk University
229 Yeungnam University
230 Yewon Arts University
231 Yong In University
232 Yonsei University
233 Youngdong University
234 Youngnam Theological University and Seminary
235 Youngsan University